Młodzież w wieku 16-19 lat zapraszamy do wzięcia udziału w programach krótkoterminowych. Każdy z nich jest połączeniem podróżowania, zajęć praktycznych i dydaktycznych realizowanych w lokalnych instytucjach takich jak parki narodowe, domy dziecka, firmy.

KorzyściUdział w projektach młodzieżowych daje wyjątkową możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, a także pozwala zweryfikować swoje plany co do powziętego wyboru kierunku studiów. To także wspaniała zabawa z ludźmi z całego świata, rozwój umiejętności językowych i wyjątkowa lekcja otwartości na odmienne kultury.
Programy dla młodzieży w szczególności polecamy tym z Was, którzy myślą o studiowaniu za granicą – udział w wolontariacie międzynarodowym pozwoli uzyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym na wyższe uczelnie w Wielkiej Brytanii i USA.

Organizacja i bezpieczeństwoUczestnicy programów młodzieżowych są pod stałą opieką pracowników lokalnych biur Projects Abroad rozsianych po całym świcie. Opiekę merytoryczną sprawują pracownicy organizacji, w których uczestnicy będą realizować projekt. Każdy uczestnik jest odbierany z lotniska, a następnie przewożony do biura na spotkanie z pozostałymi uczestnikami projektu. W większości przypadków uczestnicy zakwaterowani są parami u lokalnych rodzin goszczących, tam serwowane jest również wyżywienie. Daje to wspaniałą okazję do zagłębienia się w lokalną kulturę i integrację z lokalną społecznością.

TerminyProgramy dla młodzieży realizowane są tylko w trakcie wakacji. W przeciwieństwie do pozostałych projektów, gdzie to uczestnicy wybierają termin i długość wyjazdu, programy dla młodzieży mają wyznaczone terminy rozpoczęcia i zakończenia.

Programy do wyboru

Ochrona
środowiska
i Ekologia
Projekt kultura
Inków i Archeologia
w Peru
Projekt
– opieka nad
Pandami w Chinach