szkolenie jezykowe
Dla wszystkich osób mających potrzebę lub konieczność poprawy swoich umiejętności językowych pod kątem działalności zawodowej rekomendujemy wyjazdowe kursy językowe. Szkolenia tego rodzaju ukierunkowane są na kształcenie umiejętności językowych niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach zawodowych oraz podwyższenie efektywności zawodowej uczestników szkoleń. Jakość – nasi zagraniczni partnerzy to wysoko wykwalifikowani profesjonaliści, zaznajomieni z potrzebami i specyfiką osób uczących się w polskich realiach.

Zajęcia są starannie planowane tak, by zmaksymalizować ich skuteczność. W szerokim zakresie oferowanych przez nas kursów znajdziecie Państwo to, czego w danym momencie Waszej kariery zawodowej potrzebujecie:
kursy biznesowe – ukierunkowane na specyficzne aspekty komunikowania się w środowisku biznesowym: sztuka prezentacji, wystąpienia publiczne, negocjacje, konferencje, korespondencja biznesowa, spotkania nieformalne
kursy specjalistyczne – skoncentrowane na praktycznej komunikacji w kontekście określonego profilu działalności, z wdrożeniem słownictwa i zwrotów branżowych niezbędnych w służbie zdrowia, księgowości, inżynierii, przemyśle lotniczym, mediach, logistyce, turystyce czy w działalności prawniczej lub bankowej

Zawodowe kursy językowe organizowane są w różnych krajach i lokalizacjach, w zależności od Państwa potrzeb zawodowych, rodzaju języka, którym chcecie się posługiwać w działalności profesjonalnej, stopnia zaawansowania językowego oraz czasu jaki możecie Państwo w danym momencie poświęcić na naukę. Do Państwa decyzji należy wybór pomiędzy kursem otwartym oraz zamkniętym.

Na kursach otwartych będziecie mieć Państwo możliwość spotkania profesjonalistów ze swojej branży, ale z różnych krajów. Daje to świetną okazję do poszerzenia swoich zawodowych kontaktów międzynarodowych oraz pogłębienia swojej wiedzy na temat specyfiki branży w innych krajach i obszarach odmiennych kulturowo.

Kursy zamknięte to szkolenia „szyte na miarę” dla konkretnych grup zawodowych czy firm, które chcą dać możliwość swoim pracownikom intensywnego pogłębienia umiejętności językowych w określonym obszarze. Kursy takie są starannie przygotowywane przez najlepsze instytucje edukacyjne pod kątem zarówno programu merytorycznego, materiałów dydaktycznych, jak również wizyt w instytucjach pokrewnych branżowo oraz pozalekcyjnego programu zajęć.

Rodzaje szkoleń

szkolenie angielskiego dla firm - business english
Kursy języka biznesowego
kurs języka specjalistycznego w Warszawie
Kursy języka specjalistycznego
Szkolenia językowe Puls
Kursy Executive
Audyt - język angielski dla firm Warszawa
Szkolenia dla grup zamkniętych