Young Leaders

Kurs adresowany jest do młodych liderów jutra, którzy chcą w przyszłości zająć miejsce w czołówce globalnych przywódców. Program zajęć obejmuje wykłady, dyskusje i warsztaty, które mają wyposażyć uczestników w umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów napotykanych przez światowych liderów dziś i w przyszłości. Uczestnicy kursu poznają tajniki krytycznego myślenia, uczą się pracy w grupie, rozwiązywania problemów oraz sztuki prezentacji, a wszystko w kontekście międzynarodowym z naciskiem na przywództwo w biznesie i przedsiębiorczości społecznej.

Galeria zdjęć

Wellington College
Wellington College
Wellington College
Wellington College
Wellington College
Wellington College