International Study Preparation

Kurs International Study Preparation jest ambitnym kursem adresowanym do uczniów, którzy w przyszłości będą uczyć się w międzynarodowych szkołach lub studiować na zagranicznych uczelniach. Uczestnicy będą brali udział w licznych dyskusjach i debatach. Będą mieli okazję poznać zasady życia w angielskiej szkole z internatem. Kurs obejmuje m.in. techniki zdawania międzynarodowych egzaminów, warsztaty krytycznego myślenia, naukę wyrażania własnych poglądów i obrony swoich tez oraz naukę pracy w zespole. Ważnym elementem programu jest również nauka pisania personal statement, poznanie zasad dobrej rozmowy kwalifikacyjnej na najlepsze uczelnie oraz wizyta w kilku najlepszych instytucjach edukacyjnych.